Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave
van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen
derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, fotografie Missiaen bvba Sint-Annabeluik 2 8500 Kortrijk, via een
ondubbelzinnige verklaring (via dit herroepingsformulier) op
de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.  Als u van deze mogelijkheid gebruik
maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager
(bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping
sturen.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling
betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden
voordat de herroepingstermijn is verstreken.
1. Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot
op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering
van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een
andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste
standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen
nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst
te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde
betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht,
tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval
zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden
gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling
tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond
dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip
eerst valt.

Vul hier uw herroepingsformulier in.

ODR

Online Dispute Resolution-platform, dit is een internetplatform opgericht door de Europese Commissie met als doel geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen.
Hier vind u een link naar dit platvorm:

http://ec.europa.eu/odr